Algemene Informatie

aanmeldingsformulier tot 21 jaar 2015

aanmeldingsformulier vanaf 21 jaar 2015

rooster 2015

ALGEMENE GEGEVENS

 

Postadres/privé

  

Koningshof 26

6301 LT Valkenburg

Telefoon 043-4592052
   
Email

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website

http://www.jokedebacker.nl

  

Bankrelatie

IBAN SNS Bank: NL 73 SNSB 0878 0410 01 / BIC SNSBNL2A

Inschrijfnummer KvK 14068666

Schooladres

 

Balletschool Joke de Backer
St. Gerlach 30A
6301 JC Valkenburg aan de Geul

 

Telefoon 043-4592052  (alleen in geval van nood:06 - 53 56 00 29)

Algemeen

Het schooljaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. Aan het eind van elk schooljaar wordt het lesrooster van het nieuwe schooljaar vastgesteld.

Lesverzuim

Bij ziekte van de docent zullen in het algemeen de lessen 1 week uitvallen. Hiervan wordt u telefonisch op de hoogte gebracht. Daarna wordt getracht vervanging of een alternatief te vinden. Het kan gebeuren dat een les uitvalt, omdat er een belangrijke studiedag of evenement plaatsvindt, waaraan de docent - in het belang van de school - deelneemt. U krijgt dan tekst en uitleg!
Indien de cursist niet in de gelegenheid is de les te volgen, gaarne telefonisch bericht.

Aanmelding

Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verbindt men zich telkens voor een heel schooljaar, dus van 1 januari tot en met 31 december. Gedurende het schooljaar is aanmelding mogelijk voor het resterende gedeelte van het schooljaar.

Afmelding

  

Afmelding kan uitsluitend schriftelijk of mondeling geschieden aan het einde van elk schooljaar.
Tussentijds opzeggen is niet mogelijk, behoudens in geval van overmacht, zulks ter beoordeling van de directie van de balletschool. Heel belangrijk: het niet volgen van lessen betekent niet dat u lesgeld gerestitueerd krijgt of dat u van uw betalingsverplichtingen bent ontheven. U blijft het volledige lesgeld verschuldigd.