Klassiek Ballet

Description: C:\Users\Piet\Pictures\1. Piet en Joke\2. Ballet Joke\ballet 1995\1995-08-22 ae klassiek ballet.jpg

 VAGANOVA TECHNIEK

Om het gewenste niveau in klassiek ballet te bereiken, heb ik gekozen les te geven volgens de zogenaamde Vaganova methodiek, een voor balletopleidingen en dansacademies gebruikelijke lesmethode. Ik vertaal deze methode naar amateurniveau. De Vaganova-stijl werd begin 20e eeuw ontwikkeld.

BALLET GEEFT KINDEREN PERSOONLIJKHEID….

 Description: C:\Users\Piet\Pictures\1. Piet en Joke\2. Ballet Joke\ballet 1995\1995-08-22 ad klassiek ballet.jpg

EEN COMBINATIE VAN MUZIEK, TECHNIEK EN FANTASIE.

In de balletles ontwikkelt een kind naast zijn lichamelijke conditie ook zijn persoonlijkheid. Het leert zijn verbeeldingskracht te uiten. Dat is belangrijk. Niet omdat het kind een kunstenaar moet worden, maar omdat zo zijn karakter gevormd wordt. De dans is een middel bij uitstek om de lichamelijke groei, de gevoels- en denkontwikkeling, de muzikaliteit en de creativiteit te samen te bevorderen. In de balletles worden techniek en improvisatie apart behandeld, maar deze twee zijn wél met elkaar verweven. De techniek is bedoeld om kracht, lenigheid, houding, conditie en concentratie te verbeteren. De improvisatie is bedoeld om voorstellingsvermogen en fantasie te stimuleren en in beweging om te zetten. Het kind leert dit ook aan elkaar te presenteren.

Het leert plezier te ervaren in beweging en dans en remmingen te overwinnen. Het gaat zich lekkerder voelen in zijn lijf. Het leert gevoel te krijgen voor ruimte en vorm. Het kind maakt kennis met verschillende aspecten van muziek, zoals frasering, ritme, sfeer en stemming en leert hoe het deze moet omzetten in dans.
Het kind leert ook samen te werken en rekening te houden met anderen. Het hoeft zich niet te meten met anderen, al zal het dat toch vaak doen. Het gaat er niet om wie de diepste plié of de hoogste sprong kan maken.

Iedereen, dik of dun, stijf of lenig, jong of oud, ongeacht zijn lichaamsbouw of leeftijd kan deze techniek leren. De een zal echter makkelijker en beter bewegen dan de ander. In ieder geval is het wel zo dat kinderen de techniek makkelijker aanleren dan volwassenen. Kinderen kunnen vanaf hun vierde jaar al op ballet, maar pas vanaf hun zevende jaar, als de botvorming ver genoeg gevorderd is, krijgen ze les in de klassieke techniek. Daarvoor is het veel belangrijker dat een kind goed en recht kan staan en dat de knieën, voeten en rug de juiste kracht krijgen.

Description: C:\Users\Piet\Pictures\1. Piet en Joke\2. Ballet Joke\ballet 1995\1995-08-22 ac klassiek ballet.jpg

SPITZEN

Amateurballetonderwijs is in principe niet bedoeld om leerlingen voor te bereiden op een beroepspraktijk. De spitzentechniek bijvoorbeeld, is erg moeilijk en niet ieders voeten zijn daar geschikt voor; ze moeten sterk zijn en een hoge wreef hebben. Het vergt veel kracht van enkels, beenspieren en de rug om het lichaam op spitzen in evenwicht te houden. Een uur per week balletles is veel te weinig om die vereiste kracht te ontwikkelen.

Description: C:\Users\Piet\Pictures\1. Piet en Joke\2. Ballet Joke\ballet 1995\1995-08-22 ab klassiek ballet achtergrond website.jpg.

VERGELIJKING VAN DANS MET SPORT 

Naast enkele overeenkomsten bestaat er een wezenlijk verschil tussen dans en sport. Sport is een fysieke aangelegenheid met het doel de eigen prestaties te verbeteren of die van een ander te overtreffen. Dans is in eerste instantie een geestelijke aangelegenheid: een taal, gesproken door het lichaam, waarmee gevoelens, gedachten en spanningen tot uitdrukking worden gebracht: KUNSTZINNIGE VORMING dus!

Nog een verschil: bij een sporter in actie is de spanning die hij moet leveren duidelijk zichtbaar (bijvoorbeeld een verwrongen gezichtsuitdrukking). Bij een danser is de spanning onzichtbaar, die wordt verdoezeld. Een danser moet altijd doen alsof er geen zwaartekracht bestaat, alsof hij niets weegt….

Een overeenkomst tussen sport en dans is dat de prestatie door lichamelijke inspanning een bepaalde lust opwekt. Voor beide geldt ook dat de techniek ”slechts een middel is en niet een doel.

Description: C:\Users\Piet\Pictures\1. Piet en Joke\2. Ballet Joke\ballet 1995\1995-08-22 ag klassiek ballet.jpg