Dansprojecten basisonderwijs

In het kader van het Actieprogramma Cultuurbereik heeft Joke de Backer een tweetal projecten ontwikkeld ten behoeve van het project Culturele Loopbaan voor basisscholen in het Heuvelland. 

1. DE EERSTE DANSLES

De lessen beginnen met een warming-up met aandacht voor het hele lichaam. Spierversterkende en spier versoepelende oefeningen worden in fantasie beelden aangeboden. Er wordt aandacht besteed aan houding, coördinatie en motoriek. In het tweede deel van de les wordt een beroemd balletsprookje voorgelezen en met dansopdrachten uitgewerkt. Als er een videorecorder aanwezig is zal er uitgegaan worden van een videofilm van het betreffende sprookje. Er zal een keus gemaakt worden tussen “Notenkraker”, “Doornroosje” of “Coppélia”. Als het betreffende ballet geprogrammeerd is in één van de Zuid-Limburgse theaters, dan zal dat onder de aandacht van de school en de ouders gebracht worden. Getracht zal worden een aardige korting te organiseren bij het betreffende theater waar ouders vrijblijvend gebruik van kunnen maken. Er is dus sprake van actief-receptief onderwijs.


2. PIJN DIE JE NIET VERGEET.  PIJN DIE PESTEN HEET


Pesten komt overal voor. Onder meer op school vormt pesten een groot probleem. Pesten stop je niet van de een op de andere dag of door middel van een les of een eenmalige activiteit op school. De enige mogelijkheid om hier iets aan te doen is attitudeverandering. Een attitude bestaat uit drie componenten: een cognitieve component, een conatieve [wils- of streef-] component en een emotionele component. Deze laatste is de belangrijkste en maakt gebruik van of doet een beroep op emoties en gevoelens.

Pestproject:

Lespakket pesten (nl) 

Coursematerial bullying (eng)