Danswerkplaats project

 

De leerlingen van klein tot groot worden jaarlijks twee maal uitgenodigd om zelf iets te maken en dat aan elkaar te laten zien. Dit kan zijn een dans, een playbacknummer, een instrument bespelen, toneelspel, een gedicht schrijven en/of voordragen of een mooie tekening maken.

Het doel is om leerlingen in een klimaat van saamhorigheid iets van zichzelf aan elkaar te laten zien of horen. Dit bevordert de creativiteit, het doorzettingsvermogen en vooral ook verlaagt het de drempel om anderen iets van je zelf te laten zien of horen.

Eenmaal in de drie jaar huurt de balletschool een klein theater af om leerlingen de gelegenheid te geven eigen gemaakte choreografieën aan hun eigen fanclub te laten zien.

De leerlingen kiezen zelf de muziek en maken een dans, alleen of met elkaar. Ze bedenken de kostuums, kiezen wel of niet  attributen en kunnen in het theater beschikken over een aangepaste belichting.

In november 2004 stonden ruim 20 dansen op het programma, gemaakt door leerlingen van 4 tot 26 jaar.